Tematyka: ogólne wiadomo禼i o dozorze technicznym, maszynoznawstwo, eksploatacja, bhp.

Wymagania: wykszta砪enie podstawowe, praktyka

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl