Tematyka: wiadomo禼i o dozorze technicznym, budowa i konserwacja zurawi, awarie zwi眤ane z eksploatacj, sprawdzanie dzia砤nia zabezpiecze ruchomych i ochronnych, wspó硃raca konserwatora z u縴tkownikiem, bhp.

Wymagania: wykszta砪enie podstawowe, praktyka

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl