SZKOY PONADGIMNAZJALNE - NAUKA BEZPATNA

  • zasadnicza szkoa zawodowa
  • technika

      Kandydaci do szkó s przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zasadnicza Szkoa Zawodowa

Statut Zasadniczej Szkoy Zawodowej ZDZ w Pocku

Podanie o przyjcie do Zasadniczej Szkoy Zawodowej ZDZ w Pocku

Technika

Nauka trwa 4 lata. Koczy si egzaminem maturalnym.
Absolwent bdzie zdawa egzamin zawodowy i otrzyma dyplom technika.
Absolwent gimnazjum moe ksztaci si w zawodach:

Szkoa posiada bardzo dobrze wyposaone pracownie - fryzjersk, kosmetyczn
oraz trzy pracownie informatyczne z bogatym zestawem programów uytkowych.

Statut Technikum ZDZ w Pocku

Podanie o przyjcie do Technikum ZDZ w Pocku

Wymagane dokumenty:

  • wiadectwo ukoczenia gimnazjum
  • 3 fotografie o wymiarach 3,7 x 5,2 cm
  • zawiadczenie lekarskie o przydatnoci do zawodu
  • podanie

Od 1 wrzenia roku szkolnego 2012/2013 w Szkoach Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Pocku nauka jest bezpatna.

Szczegóowe informacje zawarte w umowie o nauk.

 

 Projekt i wykonanie: Hedea.pl