01 wrze秐ia 2016 r. - uroczyste rozpocz阠ie roku szkolnego 2016/2017 w szko砤ch Zak砤du Doskonalenia Zawodowego w P硂cku


 


 

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl