Szko硑 Policealna (4-semestralne) - nauka bezp砤tna

Bogata oferta szkó policealnych jest skierowana do absolwentów liceów ogólnokszta砪眂ych lub absolwentów innych 秗ednich szkó zawodowych i proponuje nauk w zawodach:
 

Statut Szko硑 Policealnej dla Doros硑ch ZDZ w P硂cku

Podanie o przyj阠ie do Szko硑 Policealnej ZDZ w P硂cku

Wymagane dokumenty:

  • 秝iadectwo uko馽zenia szko硑 - orygina
  • 2 fotografie - 3,7 x 5,2 cm
  • kserokopia dowodu osobistego
  • podanie

 


Nauka w Szkole Policealnej (zaocznej) jest bezp砤tna


Szko砤 Policealna dla Doros硑ch (wieczorowa)


Liceum Ogólnokszta砪眂e dla Doros硑ch (forma zaoczna) - nauka bezp砤tna

Statut Liceum Ogólnokszta砪眂ego dla Doros硑ch ZDZ w P硂cku

Nauka trwa 3 lata


 Wymagane dokumenty:

  • 秝iadectwo uko馽zenia szko硑 - orygina
  • 2 fotografie - 3,7 x 5,2 cm
  • kserokopia dowodu osobistego
  • podanie


 

Szczegó硂we informacje zawarte w umowie o nauk.

 

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl