Tematyka: organizacja pracy, zespo硑 pr眃otwórcze, przepisy eksploatacyjne, instalacje do 1 KV, ochrona p.po., ratownictwo.

Wymagania: wykszta砪enie podstawowe, praktyka

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl