Aktywne poszukiwanie pracy

Tematyka: warsztat psychologiczny (doradztwo zawodowe, elementy treningu asertywnoci, radzenia sobie ze stresem, integracja grupy) blok praktyczny (nauka: pisania dokumentów, rozmów z pracodawc, autoprezentacji, skadania ofert, sposobów szukania pracy)

Opis: Pomoc w znalezieniu si na rynku pracy.

Wymagania: - brak -

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl