Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku od 1992 r. prowadzi szkoy dla modziey i dla dorosych. Szkoy ZDZ posiadaj uprawnienia szkó publicznych. Nauka w szkole prowadzona jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zajcia prowadzone s przez wykwalifikowan i dowiadczon kadr pedagogiczn. Podstawow baz dydaktyczn, gdzie gównie odbywaj si zajcia, stanowi pracownie komputerowe o bogatym i rónorodnym wyposaeniu sprztowym i programowym oraz nowoczesna pracownia kosmetyczna, fryzjerska, krawiecka i dobrze wyposaone pracownie przedmiotowe.

Zapraszamy równie do naszego Orodka Ksztacenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyskiego 11.

Dyrektorem Szkoy jestmgr  Barbara Gotowicka

 

OFERUJEMY:

 • rónorodne i atrakcyjne kierunki ksztacenia,
 • bardzo dobre warunki nauki w nowym budynku szkolnym,
 • dobrze wyposaone pracownie informatyczne, jzykow, fryzjerskie, kosmetyczn, gastronomiczn
 • nauk jzyka niemieckiego i angielskiego,
 • SZKOLNY ORODEK KARIERY,
 • dodatkowe zajcia zgodnie z potrzebami modziey.
 • moliwo uzyskania Certyfikatu ECDL Start i ECDL Core

ZAPEWNIAMY:

 • klasy do 25 osób,
 • uzyskanie wysokich umiejtnoci zawodowych,
 • miejsce dla kadego ucznia w rónych typach szkó,
 • wykwalifikowan i dowiadczon kadr nauczycielsk,
 • opiek psychologa szkolnego,
 • przyjemn atmosfer i otwarto na sprawy ucznia,
 • zajcia w nowoczesnej pracowni informatycznej,
 • siowni dla uczniów
 • bibliotek z dostpem do Internetu.
 Projekt i wykonanie: Hedea.pl