Projekt "SZANSA NA ZATRUDNIENIE"


Tytuł projektu: SZANSA NA ZATRUDNIENIE
 
Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy.

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
 • identyfikację potrzeb,
 • poradnictwo zawodowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • staż.
Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacjiPlanowane efekty:

wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, w szczególności osób starszych powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych,
o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami.
 
Wartość projektu:  907 829,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich:771 654,86 zł
 
Miejsce realizacji:powiat kutnowski
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 30.04.2018 rok
 
Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11, 
tel. 24 254-49-59  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     www.zdzkutno.pl


 

Tytu projektu: Ksztacenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie 
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 31.12.2018 rok
 
Cele projektu:poprawa zdolnoci do zatrudnienia absolwentów ksztacenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków ksztacenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we wspópracy z otoczeniem spoeczno-gospodarczym

 Dla kogo jest projekt?

100 uczniów (70K+30M) i 12 nauczycieli ksztacenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (11K+1M) Zespou Szkó Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul.Kociuszki 11

 
Co oferuje projekt?

 • dodatkowe zajcia specjalistyczne dla uczniów (kursy: barman, kelner, barista, florysta, obsuga kas fiskalnych);
 • adaptacja rozwiza-zajcia pozalekcyjne dla uczniów(animator czasu wolnego, nabywanie uzdolnie zawodowych w brany turystycznej);
 • wspópraca z pracodawcami-stae i praktyki dla uczniów;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • doposaenie pracowni hotelarskiej, pracowni obsugi, pracowni przygotowania i ekspedycji niada dla zawodu technik hotelarstwa;
 • program dla nauczycieli ksztacenia zawodowego w powizaniu z otoczeniem spoeczno-gospodarczym (protokó dyplomatyczny i savoir-vive w praktyce).

Planowane efekty:
poprawa efektywnoci ksztacenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Czytaj dalej


 

Tytu projektu:
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsibiorczoci

Cele projektu:
zwikszenie liczby trwaych, nowopowstaych przedsibiorstw
(start-upów)

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku ycia pozostajce bez pracy (bezrobotne, poszukujce pracy i bierne zawodowo) zamierzajce rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, znajdujce si w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku ycia, o niskich kwalifikacjach, dugotrwale bezrobotne, kobiety, z niepenosprawnociami


Co oferuje projekt?

 • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
 • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
 • dotacje na uruchomienie dziaalnoci gospodarczej w wysokoci 22 700,00 z
 • wsparcie pomostowe w wysokoci 14 000,00 z (8 miesicy x 1750 z)

Dokumenty do pobrania:

Biznesplan
Formularz zmian w biznesplanie
Karta oceny biznesplanu
Regulamin przyznawania rodków na rozwój przedsibiorczoci
Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie dziaalnoci gospodarczej

Czytaj dalej

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2Projekt i wykonanie: Hedea.pl