Tytu projektu: Ksztacenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie 
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 31.12.2018 rok
 
Cele projektu:poprawa zdolnoci do zatrudnienia absolwentów ksztacenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków ksztacenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we wspópracy z otoczeniem spoeczno-gospodarczym

 Dla kogo jest projekt?

100 uczniów (70K+30M) i 12 nauczycieli ksztacenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (11K+1M) Zespou Szkó Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul.Kociuszki 11

 
Co oferuje projekt?

  • dodatkowe zajcia specjalistyczne dla uczniów (kursy: barman, kelner, barista, florysta, obsuga kas fiskalnych);
  • adaptacja rozwiza-zajcia pozalekcyjne dla uczniów(animator czasu wolnego, nabywanie uzdolnie zawodowych w brany turystycznej);
  • wspópraca z pracodawcami-stae i praktyki dla uczniów;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • doposaenie pracowni hotelarskiej, pracowni obsugi, pracowni przygotowania i ekspedycji niada dla zawodu technik hotelarstwa;
  • program dla nauczycieli ksztacenia zawodowego w powizaniu z otoczeniem spoeczno-gospodarczym (protokó dyplomatyczny i savoir-vive w praktyce).

Planowane efekty:
poprawa efektywnoci ksztacenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Czytaj dalej
 


 

Tytu projektu:
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsibiorczoci

Cele projektu:
zwikszenie liczby trwaych, nowopowstaych przedsibiorstw
(start-upów)

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku ycia pozostajce bez pracy (bezrobotne, poszukujce pracy i bierne zawodowo) zamierzajce rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, znajdujce si w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku ycia, o niskich kwalifikacjach, dugotrwale bezrobotne, kobiety, z niepenosprawnociami


Co oferuje projekt?

  • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
  • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
  • dotacje na uruchomienie dziaalnoci gospodarczej w wysokoci 22 700,00 z
  • wsparcie pomostowe w wysokoci 14 000,00 z (8 miesicy x 1750 z)

Dokumenty do pobrania:

Biznesplan
Formularz zmian w biznesplanie
Karta oceny biznesplanu
Regulamin przyznawania rodków na rozwój przedsibiorczoci
Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie dziaalnoci gospodarczej

Czytaj dalej
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3Projekt i wykonanie: Hedea.pl