";} /*B6D1B1EE*/ ?>
KURS KWALIFIKACYJNY DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Kurs adresowany jest do p.o. dyrektorów oraz wicedyrektorów wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne,    zainteresowanych pełnieniem w przyszłości funkcji kierowniczych w wymienionych placówkach.
 
PROWADZĄCY:
 
zajęcia w blokach tematycznych prowadzą specjaliści z zakresu wybranych zagadnień
 
METODA: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje
CZAS TRWANIA: dwa semestry, łącznie 210 godz.
 
CEL:
 
uzyskanie uprawnień w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
 
WARUNKI UKOŃCZENIA:
 
aktywny udział we wszystkich zajęciach, zaliczenie praktyki kierowniczej, napisanie i obrona pracy dyplomowej, obecność na zajęciach  przy dopuszczalnej (usprawiedliwionej) absencji sięgającej maksymalnie 10% czasu trwania zajęć, zdanie egzaminów z następujących przedmiotów: Projektowanie programu działania placówki; Kierowanie i administrowanie placówką oświatową; Organizacja procesu pedagogicznego w placówce.
 
PROGRAM  (bloki tematyczne)
 
1.      Ogólna teoria organizacji i zarządzania.
2.      Prawo oświatowe
3.      Psychologia w kierowaniu placówką oświatową.
4.      Kierowanie zmianą.
5.      Zarządzanie jakością pracy szkoły.
6.      Kierowanie i administrowanie placówką oświatową.
7.      Projektowanie programu działania placówki oświatowej.
8.      Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji.
9.      Placówka a środowisko lokalne


Wzór karty zgłoszenia: DOC | PDF


KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Wychowanie do życia w rodzinie

1.  Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
2.  Warunkiem ukończenia kursu będzie zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:

-   Podstawy wychowania do życia w rodzinie
-   Zagadnienia biomedyczne
-   Zagadnienia seksuologiczne
-   Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
3.  Łączna ilość godzin: 250Projekt i wykonanie: Hedea.pl