UWAGA!!!

Trwa nabór do bezpłatnego liceum ogólnokształcącego dla dorosłychProjekt ,,Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek-najlepsza inwestycja

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji projektu: 02.06.2014- 19.06.2015

Czytaj dalej Projekt ,,Pracuj i ucz się"
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU

Cel główny  projektu:
Celem  głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób w wieku 18-30 lat (w tym 17 kobiet) z powiatu kutnowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie
X.2013-VIII 2014 poprzez realizację programu wsparcia
 

Czytaj dalejProjekt ,,Doskonalenie zawodowe nauczycieli”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 nauczycieli/ek z województwa łódzkiego (80 kobiet i 20 mężczyzn) prowadzących kształcenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich do wymogów związanych z kierunkiem rozwoju regionu i zmieniającej się sytuacji w oświacie w okresie IX.2013-VIII.2014.

Czytaj dalej

31.10.2012 r. zakończono realizację projektu "Rozwój zawodowy rolników i domowników" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o celach i rezultatach projektu można znaleźć tutaj.


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3Projekt i wykonanie: Hedea.pl