Projekt "Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości "


 

Tytuł projektu:
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości

Cele projektu:
zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw
(start-upów)

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami


Co oferuje projekt?

  • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 22 700,00 zł
  • wsparcie pomostowe w wysokości 14 000,00 zł (8 miesięcy x 1750 zł)

Dokumenty do pobrania:

Biznesplan
Formularz zmian w biznesplanie
Karta oceny biznesplanu
Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

Czytaj dalej


Projekt i wykonanie: Hedea.pl