Projekt ,,Pracuj i ucz się"
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja
 

Cel główny  projektu:
Celem  głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób w wieku 18-30 lat (w tym 17 kobiet) z powiatu kutnowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie
X.2013-VIII 2014 poprzez realizację programu wsparcia
 
Do kogo projekt jest skierowany:
Osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. nr 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zamieszkujące w powiecie kutnowskim
 
Co projekt oferuje:
Program aktywizacji społecznej:

 • Indywidualne Plany Działania, 
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Grupowe poradnictwo doradcze,
 • Warsztaty psychologiczno-motywacyjne.
Program aktywizacji zawodowej:
 • Kurs umiejętności zawodowych,
 • Staże,
 • Coaching.
 
Uczestnikom/uczestniczkom  szkolenia zapewniamy:
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w trakcie trwania szkoleń,
 • stypendium stażowe.
Przy realizacji projektu zachowana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Biuro projektu:
ZDZ Płock, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11,   99-300 Kutno  tel. 24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Projekt ,,Doskonalenie zawodowe nauczycieli”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 nauczycieli/ek z województwa łódzkiego (80 kobiet i 20 mężczyzn) prowadzących kształcenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich do wymogów związanych z kierunkiem rozwoju regionu i zmieniającej się sytuacji w oświacie w okresie IX.2013-VIII.2014.

W ramach projektu realizowane będą kursy doskonalące w wymiarze 40 godzin z zakresu:

 • Praca z dzieckiem sześcioletnim;
 • Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych uczniów szkół zawodowych;
 • Techniki multimedialne w kształceniu przedmiotowym;
 • Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
 • Techniki przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniu od sieci komputerowych.

 
Uczestnikom/czkom  szkolenia zapewniamy:

 • zwrot kosztów przejazdu,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering.
Biuro projektu:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kutnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax.  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Karta zgłoszenia na kurs doskonalący

Regulamin uczestnictwa w projekcie
 


31.10.2012 r. zakończono realizację projektu "Rozwój zawodowy rolników i domowników" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o celach i rezultatach projektu można znaleźć tutaj.


Od 01 września 2012r. zmieniła się organizacja kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które dają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, które daje możliwość zdobycia zawodu co z kolei zwiększa szansę na rynku pracy.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej; w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników oraz jako kursy eksternistyczne.

Czas trwania kursu od 5 miesięcy do jednego roku.

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i ma prawo przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie (OKE).

Osoba, która zdała egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2Projekt i wykonanie: Hedea.pl