UWAGA!!!

Trwa nabór do bezpłatnego liceum ogólnokształcącego dla dorosłychProjekt ,,Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek-najlepsza inwestycja

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji projektu: 02.06.2014- 19.06.2015
 
Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 09-402 Płock ul. Ułańska 1
Biuro projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Partner projektu:
Powiat Kutnowski- Starostwo  Powiatowe w Kutnie 99-300 Kutno ul. T. Kościuszki 16  
 
Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul. Kościuszki 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in. dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 24 uczniów (16 dziewcząt i 8 chłopców) do przyszłego zatrudnienia w okresie VI.2014-VI.2015
 
Zaplanowane formy wsparcia w projekcie:
1.      Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe;
2.      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych z matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych;
3.      Pozaszkolne zajęcia w ramach kursów:
·         Piekarz-cukiernik,
·          Barman I i II stopnia,
·         Barista,
·         Prawo jazdy kat.B,
4.      Współpraca z pracodawcami(staże zawodowe).
 
Zapewniamy  grupie docelowej:
- materiały szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- poczęstunek podczas zajęć.
 
 
Przy realizacji projektu zachowana była zasada polityki równych szans.
 Projekt ,,Pracuj i ucz się"
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja
 

Cel główny  projektu:
Celem  głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób w wieku 18-30 lat (w tym 17 kobiet) z powiatu kutnowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie
X.2013-VIII 2014 poprzez realizację programu wsparcia
 
Do kogo projekt jest skierowany:
Osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. nr 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zamieszkujące w powiecie kutnowskim
 
Co projekt oferuje:
Program aktywizacji społecznej:

 • Indywidualne Plany Działania, 
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Grupowe poradnictwo doradcze,
 • Warsztaty psychologiczno-motywacyjne.
Program aktywizacji zawodowej:
 • Kurs umiejętności zawodowych,
 • Staże,
 • Coaching.
 
Uczestnikom/uczestniczkom  szkolenia zapewniamy:
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w trakcie trwania szkoleń,
 • stypendium stażowe.
Przy realizacji projektu zachowana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Biuro projektu:
ZDZ Płock, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11,   99-300 Kutno  tel. 24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Projekt ,,Doskonalenie zawodowe nauczycieli”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 nauczycieli/ek z województwa łódzkiego (80 kobiet i 20 mężczyzn) prowadzących kształcenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich do wymogów związanych z kierunkiem rozwoju regionu i zmieniającej się sytuacji w oświacie w okresie IX.2013-VIII.2014.

W ramach projektu realizowane będą kursy doskonalące w wymiarze 40 godzin z zakresu:

 • Praca z dzieckiem sześcioletnim;
 • Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych uczniów szkół zawodowych;
 • Techniki multimedialne w kształceniu przedmiotowym;
 • Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
 • Techniki przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniu od sieci komputerowych.

 
Uczestnikom/czkom  szkolenia zapewniamy:

 • zwrot kosztów przejazdu,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering.
Biuro projektu:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kutnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax.  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Karta zgłoszenia na kurs doskonalący

Regulamin uczestnictwa w projekcie
 

31.10.2012 r. zakończono realizację projektu "Rozwój zawodowy rolników i domowników" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o celach i rezultatach projektu można znaleźć tutaj.


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3Projekt i wykonanie: Hedea.pl